• Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
    Van der Laan Sportmassage behoud zich het recht de algemeen voorwaarden tussentijds aan te passen of te herzien.
  • Van der Laan Sportmassage verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u een arts of een specialist te consulteren. Mocht u medische klachten hebben dan verwacht ik ook dat u mij dit verteld.
  • U maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Van der Laan Sportmassage. Van der Laan Sportmassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.
  • In verband met uw en mijn hygiëne verzoek ik u om fris gedoucht naar de praktijk te komen. Indien dit niet het geval is kan ik de behandeling weigeren, maar worden de kosten wel in rekening gebracht.
  • Van der Laan Sportmassage beschikt niet over een PIN-apparaat. U wordt verzocht contant (bij voorkeur gepast) direct na de behandeling af te rekenen. Er is wel een mogelijkheid om een betaalverzoek te sturen.
  • Indien u de behandeling wilt verplaatsen of annuleren moet dit 24 uur voor aanvang van de geplande behandeling. Dit is geheel kosteloos. Als u een afspraak vergeet, te laat annuleert of verzet wordt de behandeling alsnog voor 50% in rekening gebracht.
  • Mocht u te laat op uw afspraak komen dan word de behandeling ingekort, maar blijft het gedrag gelijk aan de oorspronkelijke afspraak.
  • Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring en verplicht u zich tot het betalen van de kosten voor de afgesproken behandeling.